Σάββατο 17 Ιουλίου 2010

ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ ΝΑΟΥ - ΕΡΑΝΟΣ

Η ενορία του Αγίου Ιωάννου ιδρύθηκε το 1978 στο χώρο όπου παλαιότερα λειτουργόυσε ομώνυμη Ιερά Μονή. Η ιστορία τησ Μονής, που χρονολογείτε τον 18ο αιώνα, ειναι συμαντική για τον τόπο μας. Σήμερα η ενορία κάνει προσπάθεια γνωριμίας με την ιστορία του Μοναστηρίου αναπαλεώνοντας το ναό, ο οποίος έχει πληγεί από τους σεισμούς του 1999. Η ραγδαία όμως πληθυσμιακή ανάπτυξη της περιοχής καθιστά αναγαία την ανέγερση νέου ναου στο χώρο της πλατείας του Αγίου Ιωάννου ενώ παλαιό μοναστήρι θα λειτουργεί ως προσκύνημα.

Στο πρόγραμμα της ενορίας είναι να κατασκευαστεί Ανατολικά της πλατείας ένας σ΄θγχρονος κει περικαλλής ναός με υπόγειο Πνευματικό Κέντρο και Λειτουργικό χώρο ικανό να συμβάλει στην άνετη συμμετοχή των πιστών στις λατρευτικές εκδηλώσεις. Τα στοιχεία του οικοπέδου είναι κ.α. 16-42-08 και Ο.Τ. 1855.Σε Αυτή Την προσπάθεια ελπίζουμε στην καθολική συμμετοχή των πιστών είτε η βοήθεια αυτή έχει τη μορφή προσωπικής εργασίας, είτε προσφορας οικοδομικών υλικών, είτε τη μορφή χρηματικής δωρεάς. Ο αριθμός λογαριασμού Εθνικής τραπέζης είναι: 074/296016-80.Πιστεύουμε στήν προσωπική ανταπόκριση του κάθε χριστιανού γιατί αυτό το έργο θα εξυπηρετεί το πλήρωμα της Εκκλησίας. Εκ των προτέρων ευχαριστούμε για την προσοχή που δόσατε στην επιστολή αυτή και ευχόμαστε η χάρις του Αγίου να σκέπει εσάς και τις οικογένειες σας.